شنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰ ۶۰۴۳
چچ

درباره رئیس

علی حقوردی
رئیس اداره حسابداری 
 
رزومه کاری:
رییس حقوق ودستمزد از سال 93 
آدرس کوتاه شده: