شنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ ۹۰۷۶
چچ
درباره معاون

درباره معاون

حسین اصغری
معاون امور اجتماعی و فرهنگیسوابق تحصیلی:
لیسانس الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
فوق لیسانس علوم‌‌سیاسی
دانشجوی دکتری علوم ‌سیاسی


سوابق اداری:
مدیر منطقه سه
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری
مدیر منطقه پنج شهرداری اسلامشهر
سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
رئیس هیئت مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی
سرپرست دارالقران شهرداری اسلامشهر
معاون اداری و مالی منطقه ۵
معاون اداری و مالی منطقه۲

آدرس کوتاه شده: