سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰ ۶۴۱۱
چچ

معرفی مدیر

 
 

سیدعلی حسینی

مدیر شهرسازی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد ژئو مرفولوژی

پروانه اشتغال بکار مهندسی از سازمان نظام مهندسی استان تهران

سوابق اجرایی

1-مسئول عمران منطقه 5

2- مسئول صدور پروانه و توافقات منطقه 5

3-نماینده شهرداری منطقه 5 در کمیسیون ماده 100

4- نماینده شهرداری منطقه 5 در کمیسیون مشارکتهای مردمی

5- سرپرست شهرسازی منطقه 5

6- کارشناس شهرسازی مرکز

7- عضو کارگروه راه اندازی GIS شهرداری اسلامشهر

8- مسئول شهرسازی منطقه 6 شهرداری اسلامشهر

9- مسئول شهرسازی منطقه 2 شهرداری اسلامشهر

10- شهردار منطقه 2 شهرداری اسلامشهر

11- عضو کارگروه تکریم ارباب رجوع شهرداری اسلامشهر

12- عضو کمیته درآمدی شهرداری اسلامشهر

13- عضو کارگروه ورزش شهرداری اسلامشهر

14- عضو کمیسیون تعریض و امور متروی شهرداری اسلامشهر

15- عضو کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اسلامشهر

16- عضو کمیته سیاست گذاری پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهرداری اسلامشهر

17-مشاور فنی در شورای اسلامی شهر اسلامشهر

18- دبیر کمیسیون بند 20 شهرداری اسلامشهر

19- دبیر کمیسیون فرهنگی ورزشی و بانوان شورای اسلامی شهر اسلامشهر

20- پیگیر امورات مدیریت شهرسازی شهرداری اسلامشهر

آدرس کوتاه شده: