شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۹۹۲۸
چچ

اماکن گردشگری ، زیارتی

-تپه مافین آباد

قدمت: هفت هزار سال قبل از میلاد مسیح واقع در شمال روستای مافین آباد

----------

-تپه ده عباس

قدمت:دوران تاریخی اشکانی و ساسانی - واقع درجنوب غربی روستای ده عباس

--------------

-امامزاده عیسی

واقع در روستای مافین آباد در میان محوطه گورستان عمومی : واقع در روستای مافین آباد در میان محوطه گورستان عمومی

---------

-تپه واوان1

قدمت: قلعه ی متعلق به ساسانیان - واقع در شمال شهر جدید واوان : قدمت: قلعه ی متعلق به ساسانیان - واقع در شمال شهر جدید واوان

--------

-امامزاده عقیل

قدمت : سلسله صفویه - واقع در خیابان زرافشان - منسوب به حضرت موسی بن جعفر : قدمت : سلسله صفویه - واقع در خیابان زرافشان - منسوب به حضرت موسی بن جعفر

--------

-امامزاده عیسی

واقع در روستای مافین آباد در میان محوطه گورستان عمومی : واقع در روستای مافین آباد در میان محوطه گورستان عمومی

-------

- امامزاده محمد ایرین

قدمت: دوره قاجاریه - پلان:مدور و پوشش گنبد پله ای - مصالح: خشت و اندود کاهگل : قدمت: دوره قاجاریه - پلان:مدور و پوشش گنبد پله ای - مصالح: خشت و اندود کاهگل

-----------

-امامزاده عبداله

واقع در روستای حسن آباد خالصه در محوطه گورستان عمومی : واقع در روستای حسن آباد خالصه در محوطه گورستان عمومی

----------

-تپه نظام آباد

قدمت:دوران ساسانیان تا دوران اواسط اسلامی - واقع در جنوب شرقی روستای نظام آباد و در میان اراضی کشاورزی - در قسمت هایی از تپه گودال هایی حفر شده است. : قدمت:دوران ساسانیان تا دوران اواسط اسلامی - واقع در جنوب شرقی روستای نظام آباد و در میان اراضی کشاورزی - در قسمت هایی از تپه گودال هایی حفر شده است.

-----------

-تپه چیچکلو

قدمت: دوران تاریخی (اشکانی و ساسانی) - واقع در غرب شهرستان اسلامشهر و به فاصله 2 کیلومتری جنوب روستای چیچکلو : قدمت: دوران تاریخی (اشکانی و ساسانی) - واقع در غرب شهرستان اسلامشهر و به فاصله 2 کیلومتری جنوب روستای چیچکلو

------------

-تپه قائمیه

این تپه در میان اراضی کشاورزی شهرک قائمیه واقع شده است. : این تپه در میان اراضی کشاورزی شهرک قائمیه واقع شده است.

-----------

-سفید تپه گلدسته

قدمت: به قرن 5-7 هجری قمری - واقع در جنوب غربی روستای گلدسته ،ده عباس -سفال هایی مربوط به دوره اسلامی از نوع ساده و لعابدار به رنگ های سبز و آبی و قهوه ای وجود دارد که تعلق دارد. : قدمت: به قرن 5-7 هجری قمری - واقع در جنوب غربی روستای گلدسته ،ده عباس -سفال هایی مربوط به دوره اسلامی از نوع ساده و لعابدار به رنگ های سبز و آبی و قهوه ای وجود دارد که تعلق دارد.

--------------

-امامزاده ابراهیم

قدمت: دوره صفویه - واقع در شمال روستای نظام آباد - پلان: 8 ضلعی و از خارج به صورت مدور و دارای یک گنبد دوپوش است. : قدمت: دوره صفویه - واقع در شمال روستای نظام آباد - پلان: 8 ضلعی و از خارج به صورت مدور و دارای یک گنبد دوپوش است.

--------------

-امامزاده زکریا

واقع در یک کیلومتری روستای ایرین- پلان: از خارج مدور و از داخل به صورت 16 ضلعی می باشد. منسوب به امام موسی بن جعفر (ع) : واقع در یک کیلومتری روستای ایرین- پلان: از خارج مدور و از داخل به صورت 16 ضلعی می باشد. منسوب به امام موسی بن جعفر (ع)

------

-امامزاده اسماعیل

قدمت : دوره صفویه - واقع در 5/1 کیلومتری شمال غربی روستای چیچکلو - پلان: از داخل به صورت 8 ضلعی و از خارج مدور : قدمت : دوره صفویه - واقع در 5/1 کیلومتری شمال غربی روستای چیچکلو - پلان: از داخل به صورت 8 ضلعی و از خارج مدور

---------

-امامزاده سیدرضا

واقع در نزدیکی روستای حسین آباد مفره در قسمت شرقی اسلامشهر منسوب به امام موسی کاظم (ع) : واقع در نزدیکی روستای حسین آباد مفره در قسمت شرقی اسلامشهر منسوب به امام موسی کاظم (ع)

------------

-تپه های علی آباد

واقع در روستای علی آباد احمد آباد : واقع در روستای علی آباد احمد آباد

----------

-یخدان علی آباد

قدمت: دوره قاجاریه - دیوارچینه های بلندی برای ایجاد سایه و ممانعت از تابش نور خورشید - واقع در بافت قدیمی روستای علی آباد(احمد آباد مستوفی) به ابعاد10 متر قطر داخلی و ارتفاع 12 متر می باشد : قدمت: دوره قاجاریه - دیوارچینه های بلندی برای ایجاد سایه و ممانعت از تابش نور خورشید - واقع در بافت قدیمی روستای علی آباد(احمد آباد مستوفی) به ابعاد10 متر قطر داخلی و ارتفاع 12 متر می باشد

------------

-یخدان جعفرآباد جنگل

قدمت: دوره قاجاریه واقع در مجاورت رودخانه کن - ابعاد مکان جوار رودخانه: ارتفاع 7 متر -شکل به طول 18 متر و عرض 7 متر و ارتفاع 8 متر با پوشش طاق های ضربی به شیوه طاق و تویزه : قدمت: دوره قاجاریه واقع در در مجاورت رودخانه کن ابعاد مکان جوار رودخانه: ارتفاع 7 متر شکل به طول 18 متر و عرض 7 متر و ارتفاع 8 متر با پوشش طاق های ضربی به شیوه طاق و تویزه

-----------

-یخدان ترشنبه

قدمت: دوره قاجاریه - واقع در جنوب روستای ترشنبه و به فاصله کمی از قلعه قدیمی ترشنبه : قدمت: دوره قاجاریه واقع در جنوب روستای ترشنبه و به فاصله کمی از قلعه قدیمی ترشنبه به ابعاد: مدور و 5/16 متر قطر و 15 متر

آدرس کوتاه شده: