یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۸۴۰۹
چچ

مراکز علمی ، پزشکی

مراکز علمی:

- داتشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نشانی: اسلامشهر - میدان نماز - خیابان شهید صیاد شیرازی - دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن: 7-56358105

- دانشگاه علمی کاربردی واحد اسلامشهر

اسلامشهر ، انتهای خیابان زرافشان ، خیابان 48 ، جنب پارک دانش آموز ، دانشگاه جامع علمی کاربردی اسلامشهر

تلفن تماس: 1-56155400

- دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر

اسلامشهر میدان نماز انتهای خیابان امام حسن مجتبی (ع) دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر

شماره های تماس : 4-56377830

--------------- -----------------------------------------------------------------

مراکز درمانی

- بیمارستان امام رضا

اسلامشهر، شهرک سعیدیه، بلوار شهید برنده سیفی

تلفن:3-56140011، 800-56129600

آدرس کوتاه شده: