یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ ۷۱۵۲
چچ

مراحل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اسلامشهر

 
مراحل صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اسلامشهر
 
1. در اولین مراحل صدور پروانه ساختمانی، مالک با ارائه مدارک مالکیت نسبت به دریافت و پرداخت عوارض نوسازی اقدام و سپس درخواست خود را کتباً به شهرداری اعلام می­ نماید.
2. پس از اقدام فوق و بازدید زمین توسط شهرداری و سپس کروکی وضع موجود و گزارش به طرح تفضیلی شهرداری، بررسی لازم انجام، و میزان تراکم و میزان اصلاحی­ مشخص و به بروکف ارسال و مورد قضاوت و اظهارنظر کارشناسان مربوطه واقع می شود.
3. دستور نقشه صادر و به دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان استان تهران مستقر در اسلامشهر ارجاع میگردد .
4. مالک بعد از ارجاع دستور نقشه صادره از شهرداری به سازمان نظام مهندسی مراجعه و با هماهنگی و انتخاب سازمان نظام مهندسی نسبت به تعیین مهندسین طراح و ناظر (4 طراح و 4 ناظر در رشته های عمران، معماری، برق و مکانیک ) اقدام می نماید.
5. مالک با مراجعه به مهندسین طراح در چهار حوزه و اخذ نقشه­‌های معماری، سازه، برق، مکانیک و آزمایش مکانیک خاک، و نیز اخذ برگه های تعهد مهندس ناظر، محاسب و ... به منطقه مربویطه شهرداری مراجعه می نماید.
6. پس از تأئید نقشه‌­ها در منقطه مربوطه و بعد از انجام مراحل فوق مالک و مهندسین مربوطه با در دست داشتن برگه­های مخصوص مهندسی طراح و نقشه‌­های کامل شده به دفتر نظام مهندسی مراجعه و پس از معرفی ناظر هماهنگ کننده و سایر مهندسین ناظردر حوزه­‌های دیگر ... کنترل ظرفیت و صلاحیت طراح و مجری وکنترل و بررسی گردیده و ضمن مهمور نمودن برگه­‌های محضری و نقشه‌­ها توسط دفتر نمایندگی نظام مهندسی به دفتر اسناد رسمی جهت گواهی امضاء مراجعه می نماید.
7. سپس مالک با کلیه مدارک و نقشه­‌ها به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه و نقشه­‌های معماری توسط حوزه شهرسازی کنترل و نواقص مربوطه اعلان می­گردد .
8. پس از تأیید نقشه‌­ها ، تکمیل مدارک ، اخذ استعلامات مربوطه و صدور فیش اداره درآمد ضمن پرداخت عوارض و مفاصا حساب اداره درآمد . برای نقشه‌­های کمتر از 600 ششصد متر مربع در مناطق و با متراژ بیشتر از 600 متر مربع جهت کنترل نهائی به شهرداری مرکز ارسال و پس از کنترل‌های لازم پروانه صادر می­گردد.
 
 
 
آدرس کوتاه شده: