یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ ۳۹۱۸
چچ

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه:


1. 4سری آلبوم نقشه معماری و سازه، مکانیک و برق با مهر و امضاء ( ناظر- محاسب- معمار)‌با تأیید نظام مهندسی
2. تعهدهای مهندسین طراح و ناظر ( سازه- معمار- مکانیک و برق)
3. کپی پروانه اشتغال مهندسین مربوطه
4. تعهد کارفرما
5. چک لیست زلزله
6. رضایت مجاورین
7. تعهد تخریب و نوسازی
8. استعلام گاز
9. اقرارنامه
10. تأمین اجتماعی
11. پسماند
12. برق
13. استعلام آتش نشانی
 
 
آدرس کوتاه شده: