یکشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۰:۰۰ ۲۴۴
چچ

محورهای پژوهشی

1. مدیریت جامع جمع آوری و هدایت آب های سطحی
2. سامان دهی سیما و منظر شهری ( زیبا سازی، مبلمان شهری، نورپردازی، جانمایی تابلوها و سازه های تبلیغاتی و ...)
3. مکانیابی پارکینگ های مورد نیاز شهری
4.مکانیابی فضای بازار ها و بازارچه های دائمی و غیر دائمی و تجهیزات شهری
5. طراحی الگوهای برنامه ریزی اسلامی- ایرانی برای اسلام شهر در راستای افزایش حس تعلق ( مطالعه موردی)
6. مدیریت پسماند( تفکیک از مبداء، حمل و نقل، بازیافت و دفع نهایی)
7. بازیافت ضایعات ساختمانی
8. استفاده از تکنولوژی های نوین در تولید و به کارگیری آسفالت با توجه به شرایط بومی منطقه
9. کاربرد روان آب های سطحی و پساب ها برای مصارف فضای سبز و سایر مصارف شهری
10. بررسی تغییر الگوی کشت فضای سبز شهری با توجه به اقلیم اسلام شهر
11. بررسی آب های زیرزمینی در اسلام شهر و پتانسیل فرونشست
12. طراحی محیط های شهری مناسب گروه های خاص اجتماعی ( کودکان، سالمندان، معلولین و ...)
13. پژوهش های اجتماعی( معضلات روانی، متکدیان، اعتیاد، سد معبرو ....)
14. امکان سنجی طرح های گردشگری و تفرجگاهی
15. اسلام شهر ، شهری هوشمند
آدرس کوتاه شده: