چهارشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰ ۹۲۱۲
چچ

معرفی معاون

 
 

علی درزی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اسلامشهر

آخرین مدرک تحصیلی: مهندسی معماری

رزومه کاری:

1. کارشناس شهرسازی شهرداری منطقه سه

2. مسئول شهرسازی شهرداری منطقه سه

3. کارشناس مدیریت شهرسازی شهرداری مرکز

4. سرپرست پیگیری کلیه امور مربوط به پرونده های توافقات شهرداری اسلامشهر

5. مسئول پیگیری امور کمیسیون ماده پنج و کارگروه تخصصی امورزیربنایی

6. مدیر طرحهای توسعه شهری شهرداری اسلامشهر

7. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اسلامشهر

8. عضو و دبیر کارگروه تعریض املاک واقع در طرح تعریض مناطق شش گانه شهرداری اسلامشهر

9. نماینده شهرداری اسلامشهر در کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری

10. رئیس شورای اجرایی کارگروه شهر دوستدار کودک شهرداری اسلامشهر

11. رئیس کمیته منظر شهری شهرداری اسلامشهر

12. عضو شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

13. عضو کارگروه کارشناسی سرمایه گذاری

 
آدرس کوتاه شده: