شنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۰:۰۰ ۱۱۶۰۵
چچ

موقعیت جغرافیایی شهر

شهرستان اسلامشهر یکی از شهرهای استان تهران، درجنوب غربی شهر تهران بر سر راه ارتباطی تهران-ساوه قرار گرفته و از طریق بزرگراههای قدیم و جدید تهران-ساوه و همچنین راه آن تهران به جنوب کشور و سایر استانهای همجوار ارتباط دارد.فاصله آن تا مرکز شهر تهران حدود 15 کیلومتر است. لزوم ارائه خدمات به جمعیت نسبتاً زیادی که در این شهرستان ساکن هستند و برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن باعث شد در سال 1373 از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شهرستانهای تابعه استان تهران اعلام شود.

وسعت شهرستان در حدود 245کیلومتر مربع است که از نظر مختصات جغرافیایی با اندکی تفاوت نسبت به مرکز تهران در 51 درجه و 10 دقیقه طول شمالی تا 30،22،51 و در عرض 30،42،34تا30،27،35 عرض شرقی از نصف النهار گرینویچ قرارگرفته دارای 2بخش ،4 دهستان و 49 روستا است که حداقل فاصله روستاها تا کیلومتر و حداکثر 10کیلومتر است. این شهرستان در منطقه دشت آبرفتی جنوب تهران واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 1150متر است.

پستی و بلندی قابل ملاحظه ای در محدوده شهرستان وجود ندارد ولی همانطور که اشاره شد اراضی شهرستان بر روی آبرفتهای دامنه جنوبی ارتفاعات«توچال»و«کن» واقع شده و با شیب طبیعی بسیار ملایمی از سمت شمال به جنوب از ارتفاع آن اندکی کاسته شده و اختلاف ارتفاع بلندترین و پست تریت نقطه آن حداکثر 10 متر است، لذا به دلیل شیب ملایم و مسطح بودن اراضی شهرستان بدور از تاین آلودگی های صنعتی نخواهد بود به که باعث ایجاد پدیده «اینورژن» یا «وارونگی دما» و بارانهای اسیدی خواهد شدکه اثرات مهلکی بر محیط زیست و اقلیم شهرستان می گذارد. به دلیل نداشتن ایستگاه «سینوپتیک» در شهرستان اسلامشهر، جهت بررسی اطلاعات وضعیت جوی از آمار نزدیکترین ایستگاه«سینوپتیک» در به منطقه یعنی تهران استفاده شده است. براساس آمار بدست آمده این ایستگاه، معدل بارندگی سالیانه 231 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالیانه 17/1 درجه سانتیگراد است.

باتوجه به پارامترهای فوق و براساس طبقه بندی اقلیمی روش کوپن، اقلیم شهرستان بیابانی با پراکنش بارندگی نامشخص می باشد.

معدل میزان بارندگی 231 میلی متر و معدل حداکثر و حداقل درجه حرارت در ایستگاه تهران به ترتیب 6/22، 7/11 و متوسط درجه حرارت 1/17، تعداد روزهای یخبندان 49 روز و رطوبی نسبی در ساعت 30/6و30/12 به ترتیب 48 و30درصد بوده است. براساس این آمار حداکثر بارندگی در یک روز طی این 30سال 40میلی متر و حداکثر و حداقل مطلق درجه حرارت به ترتیب 44و48/1- و معدل حداکثر درجه حرارت در تیرماه 4/36درجه سانتیگراد و کمترین معدل حداقل درجه حرارت در دیماه4/1-درجه سانتیگراد است. همچنینی آمار دیگیری که طی سالهای 72-64 در یک مرکز جمع آوری شده، نشان می دهد که بیشترین میزان بارندگی در مدت 9 سال یادشده مربوط به سال 71 به میزان 327 میلی متر بوده است. بطوری که گفته شد عامل اصلی تعیین کننده رژیم حرارتی یک منطقه ، تهاجم توده هوایی است که از آن منطقه عبور می کند. این امر علاوه بر مستقرد کردن هوای سرد و گرم در منطقه سبب وزش باد نیز می شود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سالهای 74-70 باد غالب منطقه عموما باد غربی است و ضعیفترین بادها نیز مربوط به جبهه هوایی است که از شرق ایران وارد می شود. همچنین سریعترین بادها دارای سرعتی معادل 20-18 متر درثانیه هستند.

همچنین از بادهای غالب دیگر منطقه می توان به بادهایی که از سمت جنوب شرقی و شمال غربی کشور می وزند، اشاره کرداطلاعات باد در ایستگاه های تهران نشان می دهد که می توان منطقه تهران را از نظر جریانات جوی به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرد. بر اساس تحقیقاتت بعمل آمده جریانات جنوبی از اوایل صبح در نواحی جنوب تهران از دشت فشافویه شهرستان ری شروع به گسترش کرده و سراسر تهران را دربرمی گیرد. به طوری که در اواسط روز تمام منطقه ری، اسلامشهر و تهران دارای جریانات جنوبی می شود. باتوجه به اینکه شهرستان اسلامشهر در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده و ارتفاع آن از شمال به جنوب کاهش می یابد، اکثراً تحت تأثیر بادهای محلی نیز قرار می گیرد.

بادهای موسمی و محلی شهرستان عبارتند از: بادشهریار که در فصل بهار از غرب به شرق می وزند و سرعت آن به 15-10متر در ثانیه و تقریباً سرد است و باد ورامین که در فصل تابستان از شرق به غرب می وزد و به باد کویر نیز معروف است، سرعت آن 15-5 متر در ثانیه و تقریبا گرم است

آدرس کوتاه شده: