چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۰:۰۰ ۲۸۳۵۲
چچ

معرفی شهردار

 
 
 محسن حمیدی 
 شهردار اسلامشهر 
 
تحصیلات:
دکترای مهندسی کشاورزی
 
 سوابق کاری:
شهردار اسلامشهر از تاریخ 1400/7/22 تاکنون 
 
•سرپرست شهرداری اسلامشهر از ابتدای سال 1400
•معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسلامشهر
•مشاور مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران
•مسئول گروه فضای سبز و محیط زیست دفتر فنی استانداری تهران
•معاون اداری مالی شهرداری باقرشهر
•قائم مقام شهرداری پرند
•رئیس هیئت مدیره سازمان حمل و نقل شهرداری پرند
•بازرس‌ویژه حوزه معاونت امورعمرانی جهت‌ نظارت بر عملکرد سازمان پارکها و فضای ‌سبز شهرداری های استان تهران
•مسئول نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرداری های استان تهران
•عضو کارگروه تخصصی ماده 15 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
•نماینده وزارت کشور در شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گلستان
•نماینده وزارت کشور در شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهریار
•عضو کارگروه راهبردی مدیریت شهری و امور شوراها ،‌اتاق فکر مدیریت پسماند استانداری تهران
•عضو اتاق فکر توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوای استان تهران
•نماینده استانداری در کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستان اسلامشهر
•عضو اتاق فکر حمل و نقل و ترافیک استان تهران
•معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اسلامشهر
•مسئول عمران شهرداری باقرشهر
•نماینده استانداری در شورای سازمان فرهنگی ، ورزشی شهرداری قدس
•کارشناس عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد
•کارشناس عضو شورای سازمان پارکها و فضای سبز نسیم شهر
•کارشناس عضو شورای سازمان مدیریت پسماند شهرستان ملارد
•عضو کارگروه ارزیابی عملکرد شهرداری های استان تهران
 
پژوهشی:
•خشک شدن قنوات باقرشهر در اثر توسعه شهری و تغییر اقلیم(همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ـ همدان ـ 5 تیر 1393)
•معرفی درختان و درختچه های مقاوم به خشکی جهت کاشت در فضای سبز (همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی ـ همدان ـ 5 تیرماه 1393)
•مقایسه تأثیر نسبت های کاهشی کود شیمیایی و افزایشی کود بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم RGS کلزا در تراکم های مختلف بذر (همایش علمی آشنایی با فرصت های کشاورزی، امنیت غذایی و محصولات سالم. دانشکده کشاورزی ـ ورامین ـ 14 بهمن 92)
•محدودیت استفاده از آبیاری قطره ای در فضای سبز (دومین همایش ملی بیابان بارویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی ـ سمنان ـ 20 و 21 آبان ماه 1393)
•بررسی روند تغییرات اقلیم با استفاده از پارامتر های اقلیمی (کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی ـ تبریزـ 6 الی 8 اسفند ماه 1393)
•بررسی رابطه خشکسالی با طوفان های گرد و غبار (کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ها با مدیریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی ـ تبریز ـ 6 الی 8 اسفند 1393)
•توسعه فضای سبز راهکاری برای کاهش آلودگی هوا (کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار. تهران محل وزارت راه و شهرسازی ـ 21 ـ اسفند ماه 1395)
•مقایسه تأثیر نسبت های مختلف کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر میزان کلروفیل رقم RGS کلزا در تراکم های مختلف بذر (همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ـ ملارد ـ 3 خردادماه 1394)
•برآورد میزان آب قابل استفاده از استحصال آب باران جهت استفاده در امور کشاورزی (همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی ـ ملارد ـ 3خردادماه 1394)
•بررسی تاثیرآرایش کاشت وتاریخ کاشت برعملکردبرخی از پارامترهای مورفولوژیک گلرنگ،رقم گلدشت در منطقه رباط کریم(دومین کنفرانس بین المللی پژوهش درمهندسی،علوم وتکنولوژی ـ دوبی ـ 2 اسفندماه94)
•بررسی تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گلرنگ ،رقم گلدشت در منطقه رباط کریم (همایش ملی پروژه های کاربردی در کشاورزی ـ ملاردـ 31 تیر ماه 1395)
•بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظر ترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر(نشریه مخاطرات محیط طبیعی)
•بررسی تاثیرات محیط زیست کلانشهر تهران بر فضای پیرامونی (مورد مطالعه:دهستانهای قلعه نو و کهریزک از شهرستان ری)
• بررسی گستره آلودگی های محیطی و منابع آلایندگی در محدوده شهری باقرشهر تهران
• بررسی ارزیابی تاب آوری باقرشهر تهران در برابر زمین لرزه
 
 
آدرس کوتاه شده: