شنبه, ۰۷ فروردین ۱۴۰۰ ۰۰:۰۰ ۱۵۰۱۲
چچ

شهرداران سابق

شهرداران سابق اسلامشهر


1- خواجوی (سرپرست سال 1354)

2- قدوسی (سرپرست سال 1354)

3- سید تقی دل زنده (شهردار اسلامشهر از سال 54 الی 57)

4- ادیب نژاد (شهردار قاسم آباد شاهی 57 الی 58 )

5- قربانی (سرپرست سال 57 )

6- غلام عباس شمس (شهرداراسلامشهر از سال 58 الی 59 )

7- مجتبی شریف زندیه ( شهردار اسلامشهر از سال 59 الی 60 )

8- میر سعید میر زاده (شهردار اسلامشهر از سال 60الی 62 )

9- حبیب الله اعتمادیان (شهردار اسلامشهر سال 62)

10عیسی عبداللهی ( شهردار اسلامشهر)

11- احدی (شهردار اسلامشهر )

12- حبیبی ( شهردار اسلامشهر )

13- خزایی ( شهردار اسلامشهر)

14- میر محمد ( شهردار اسلامشهر)

15- شریف زاده ( شهردار اسلامشهر )

16- علیرضا گودرزی ( شهردار اسلامشهراز سال 76 الی 84 )

17- کریم شایان راد ( سرپرست سال 1384 )

18- کمال مرادی ( سرپرست 1385)

19- ناصر حاج محمدی ( شهردار اسلامشهر 86  الی 87 )

20- محسن ضرغام ( سرپرست  87 )

21- محمد غیب اله زاده ( شهردار اسلامشهر 87 الی 88  )

22- سعید کرمی ( سرپرست  88)

23- عباس احمدیان ( شهردار اسلامشهر 88 الی 90 )

24- محمد رضا  علیپور ملجائی ( سرپرست 90 )

25- محمد فرخی ( سرپرست  91)

26- علیرضا علیمیرزایی ( شهردار اسلامشهر 91 الی 92)

27- محمد نجاتی ( سرپرست 92 )

28- احمد رئیسی ( شهردار اسلامشهر 92 الی 93)

29- علیرضا ناصری پور ( شهردار اسلامشهر 93 الی 96 )

30-  داود بیات سرمدی ( سرپرست  96)

31- دکتر حسین طلا ( شهردار اسلامشهر 96 تا آخرین روزهای 1399)

آدرس کوتاه شده: