فهرست مناقصات و مزایدات
 • متن فراخوان مناقصه نگهداری چراغهای راهنمایی سطح شهر، خرید مصالح ساختمانی و تابلو اسامی اماکن
  یکشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۲۱

  متن فراخوان مناقصه نگهداری چراغهای راهنمایی سطح شهر، خرید مصالح ساختمانی و تابلو اسامی اماکن

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1403 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. ...

  سازمان برگزار کننده :
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
  طبقه بندی :
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • فراخوان مناقصه احداث پلهای تقاطع گذر 24 متری
  یکشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۰۸

  فراخوان مناقصه احداث پلهای تقاطع گذر 24 متری

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1403 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • متن فراخوان مناقصه 8 پروژه فضای سبز
  یکشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ۰۹:۵۹

  متن فراخوان مناقصه 8 پروژه فضای سبز

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1403 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : شنبه, ۰۵ خرداد ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • متن فراخوان مزایده و تجدید مزایده اجاره غرفه سنگ مزار، اجاره عرصه و کیوسکهای گذر گردشگری و خدمات حمل متوفی
  شنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳:۵۰

  متن فراخوان مزایده و تجدید مزایده اجاره غرفه سنگ مزار، اجاره عرصه و کیوسکهای گذر گردشگری و خدمات حمل متوفی

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجرای موارد ذیل از طریق برگزاری مزایده و تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مزایده
 • فراخوان تجدید مناقصه رفت و روب منطقه 4 و 5
  شنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳:۴۵

  فراخوان تجدید مناقصه رفت و روب منطقه 4 و 5

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه مصوب سال 1403 پروژه ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومی واگذار نماید . بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی به منظور انتخاب پیمانکار واجدالشرایط جهت طراحی، ساخت، بسته بندی، حمل ، بارگیری، تحویل و تخلیه کراس اورها و دابل کراس اور فاز اول متروی تهران اسلامشهر حد فاصل میدان نماز تا سه راهی آزادگان
  پنجشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۵۴

  فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی به منظور انتخاب پیمانکار واجدالشرایط جهت طراحی، ساخت، بسته بندی، حمل ، بارگیری، تحویل و تخلیه کراس اورها و دابل کراس اور فاز اول متروی تهران اسلامشهر حد فاصل میدان نماز تا سه راهی آزادگان

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد نسبت به ارزیابی و انتخاب پیمانکار واجد شرایط (( دارای گواهینامه تولید داخلی و پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن و تجارت یا ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : فراخوان
 • فراخوان مناقصه تکمیل بازارچه واوان، اصلاح هندسی الغدیر، ساماندهی حیوانات بلاصاحب و چاپ بنر
  پنجشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۴۸

  فراخوان مناقصه تکمیل بازارچه واوان، اصلاح هندسی الغدیر، ساماندهی حیوانات بلاصاحب و چاپ بنر

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1403 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل(طبق فایل pdf پیوست) از طریق برگزاری مناقصه ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • فراخوان مناقصه و تجدید مناقصه پروژه های عمرانی - 7 مورد
  چهارشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۲۱

  فراخوان مناقصه و تجدید مناقصه پروژه های عمرانی - 7 مورد

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1403 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری مناقصه و تجدید مناقصه عمومی ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • مناقصه پروژه های عمرانی 6 مورد
  سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۲۲

  مناقصه پروژه های عمرانی 6 مورد

  شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد بودجه سال 1403 مصوب شورای محترم اسلامی شهر نسبت به واگذاری پروژه های ذیل (مطابق فایل pdf پیوست) از طریق برگزاری مناقصه ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مناقصه
 • فراخوان مزایده و تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث شهربازی و فروش الوار هیزم
  چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۰۹:۴۸

  فراخوان مزایده و تجدید مزایده اجاره عرصه جهت احداث شهربازی و فروش الوار هیزم

  « آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای » شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجرای موارد ذیل از طریق برگزاری ...

  سازمان برگزار کننده : شهرداری اسلامشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
  طبقه بندی : مناقصات و مزایدات
  نوع مناقصه/مزایده : مزایده