۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۳ مهر
شهرداری اسلامشهر
شماره مناقصه: 1402/03/07/01
موضوع مناقصه: « آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای »
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1402/04/03
آخرین مهلت: 1402/03/31

شهرداری اسلامشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجرای موارد ذیل از طریق برگزاری تجدید مزایده عمومی اقدام نماید. بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تجدید مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02156363090 تماس حاصل نمایند.

1-مشخصات موضوع تجدید مزایده عمومی:

ردیف

موضوع تجدید مزایده عمومی

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مدت اجرا

مجوز

مدارک مورد نیاز

مبلغ پایه کارشناسی سالانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده عمومی (ریال)

1

اجاره غرفه رستوران واقع در پایانه مسافربری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر

5002090320000055

--

235/2/6

اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه ، روزنامه رسمی آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره، تصویر کارت شناسایی .

اشخاص حقیقی: تصویر کارت شناسایی و کارت ملی، کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان

000/000/900

000/000/120

2

اجاره سازه های تبلیغات محیطی دور رینگ میدان نماز

5002090320000056

یک سال

856/2/6

شرکت ها : تصویر اساسنامه مرتبط ، روزنامه رسمی دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع ذیربط ، یک نمونه قرارداد درخصوص سازه های تبلیغاتی، آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره، تصویر کارت شناسایی

موسسه یا کانون های تبلیغاتی : دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مراجع ذیربط ، یک نمونه قرارداد درخصوص سازه های تبلیغاتی، تصویر کارت شناسایی (کپی تمام صفحات شناسنامه)

000/500/377/5

000/000/300

2- برندگان اول و دوم تجدید مزایده عمومی هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- بدیهی است کلیه فرآیند برگزای تجدید مزایده ، الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

4-سایر شرایط در اسناد تجدید مزایده عمومی درج گردیده است.

5-چاپ اول: 02/03/1402

6-چاپ دوم: 09/03/1402

7-شروع و زمان دانلود اسناد تجدید مزایده از ساعت: 8:00 مورخ 09/03/1402 تا ساعت: 13:00 مورخ 20/03/1402

8-مهلت زمانی بارگذاری اسناد تجدید مزایده تا ساعت: 13:00 مورخ 31/03/1402

9-زمان بازگشایی اسناد تجدید مزایده مورخ 03/04/1402

فایل:
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
شهرداری اسلامشهر
آدرس: تهران-بزرگراه آیت اله سعیدی - اسلامشهر- بلواربسیج - نبش خیابان امام موسی کاظم(ع)، ساختمان مرکزی شهرداری اسلامشهر
کد پستی :3313778468تلفن :15 - 02156344010
ایمیل: info@eslamshahr.ir
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شهرداری اسلامشهر می باشد.
Powered by DorsaPortal